Što je HFS Online

HFS online novi je projekt Hrvatskog filmskog saveza i partnera, Blank filmskog inkubatora, a donosi šest interaktivnih radionica za djecu i mlade te osobe starije od 54 godine.

Projekt je nastao iz potrebe da film i filmsko obrazovanje prestanu biti luksuzom i iz želje da budu prisutni u svakom kućanstvu u Hrvatskoj.

Tako će dio programa koji provodi HFS postati dostupan najširoj publici.

Projekt HFS online nastao je kao odgovor na još veću potrebu ciljanih skupina koje su najviše pogođene novonastalom situacijom da uključeno konzumiraju kulturu i razvijaju nove vještine i znanja kroz filmski medij. Upravo iz potrebe unapređenja socijalne kohezije djece i mladih, kao i osoba starijih od 54 godine, ukazala se prilika da se uspostavi projekt koji bi dio programa koje provodi HFS učinio dostupnim najširoj publici. Hrvatska se godinama susreće s problemom regionalnih nejednakosti, osobito s problemom nerazvijenih lokalnih zajednica. Nažalost, u takvim je zajednicama slaba aktivna građanska participacija, nedostaje formalne ili neformalne suradnje među stanovnicima, a akteri u zajednici nemaju kompetencija za progresivno djelovanje. 

 

Cilj ovog projekta jest jačanje uloge lokalnih dionika kroz njihovo osnaživanje, mobiliziranje i organiziranje. Jačanjem prisutnosti i poticanjem lokalnih dionika na sudjelovanje u aktivnostima projekta postižu se ciljevi projekta, a to su: edukacija, poticanje kritičkog mišljenja, razmjena iskustava i aktivno uključivanje u kulturna zbivanja. Rezultatima se stremi doprinijeti smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti te reduciranju nejednakosti u društvu. Projekt nastoji prilagoditi svoje sadržaje te promicati granice kreativne i tehničke vizije. Vodeći se tezom da film i filmsko obrazovanje igraju ključnu ulogu u osjećaju zajedništva i uključenosti u društvo, cilj nam je ovim projektom reaktivirati ciljne skupine, potičući ih da aktivno sudjeluju u programima projekta.

 

 

Kroz 12 mjeseci na online platformi organiziraju se tri radionice za djecu i mlade do 25 godina te tri radionice za osobe starije od 54 godine
Kao što je rečeno, cilj projekta jest pomicanje granica kreativne i tehničke vizije, kao i reaktivacija ciljnih skupina uz osjećaj zajedništva i uključenosti u društvo. Također, ovim projektom kroz tri radionice djeca i mladi mogu steći znanja i vještine koje ih čine konkurentnijima na tržištu rada, dok stariji od 54 godine u preostalim trima programima pronalaze zajedništvo te aktivno sudjeluju kao kritičari, komentatori i stvaratelji boljeg društva.

 

Web-platforma kao izvor znanja iz filmske teorije i mjesto filmskih susreta
Glavni rezultati projekta jesu unapređenje znanja i vještina dionika – djece i mlađih od 25 godina te osoba starijih od 54 godine, uključenost spomenutih ciljanih skupina te njihovo aktivno sudjelovanje u kulturi. Projekt otvara i digitalnu platformu koja će predstavljati izvor znanja filmske teorije. Na njoj će biti vidljivi zanimljivi sadržaji proizašli iz završenih radionica, a isto tako i korisne smjernice za daljnje usavršavanje znanja i vještina. Film, kao danas svima dostupno sredstvo, ukazuje na nužnost filmske pismenosti kako bi svi ne samo razumjeli njegov jezik već i shvatili njegovu medijsku moć. Osim toga, rad na filmu promiče vršnjačku toleranciju, razvija kreativnost i kritičnost njegovih autora te tako doprinosi osobnom razvoju i poboljšanju ukupne kvalitete života. Projekt svojim radionicama (Digitalna filmska naSTAVa, radionica Give and Take, Palunkov filmski bootcamp, Palunkova naopaka gledaonica, Tuškanac na +54 i Filmski Book Club) uključuje obje ciljne skupine, najizloženije riziku socijalne isključenosti – djecu i mlade te osobe starije od 54 godine.

 

Projekt uključuje preko 30 stručnjaka, voditelja i predavača: redatelja, montažera, snimatelja, filmskih teoretičara i kritičara

Znanje koje steknu na radionicama polaznici produbljuju samoučenjem, a to ujedno doprinosi njihovom samopoštovanju, općem zadovoljstvu te tako obogaćuju svoj društveni život. Ovaj projekt upravo svojim programom pruža polaznicima znanja i vještine koje ih čine konkurentnijima na tržištu rada, i to ne isključivo u kulturnim djelatnostima.

 

 

Projekt se realizira u partnerstvu s udrugom Blank filmski inkubator, a projekt je sufinanciran uz podršku Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Umjetnost i kultura online (405.790,00 HRK) i Ministarstva kulture i medija iz državnog proračuna (71.610,00 HRK). Ukupna vrijednost projekta je 477.400,00 HRK. 

Trajanje projekta: 9.11.2021. – 9.11.2022.

Do 25 godina

Radionice za mlade nude teorijska i praktična znanja te kroz zabavu uče kako kritički promatrati i analizirati sadržaje oko sebe

Stariji od 54

Na radionicama za starije od 54 godine polaznici će zajedno kritički analizirati film i razmjenjivati mišljenja, čitati o filmu, ali i naučiti kako naopako gledati film