Prijave – za mlade do 25

Termini održavanja:

 • Digitalna filmska naSTAVa 
  • 1. ciklus: 21.-25.2.2022.
  • 2. ciklus: 18.-28.8.2022.
  • 3. ciklus: 6.-10.9.2022.
  • 4. ciklus: listopad 2022.
 • Palunkov online bootcamp (4.-14.4.2022.)
 • Give & Take
  • 1. ciklus: 23.6. – 14.7.2022.
  • 2. ciklus: 5.9.-27.9.2022.

Prijave – za starije od 54

Termini održavanja:

 • Palunkova naopaka gledaonica (22.-25.3.2022.)
 • Tuškanac na +54 (26.-29.5.2022.)
 • Filmski book club (24.-26.10.2022.)
 • Analiziraj film s autor(ic)om (9.9. / 23.9. / 7.10. / 14.10. / 28.10.)